گام دوم تایملاین: جلسه یکم

در آزمون آیلتس، و در بخش اول از مهارت speaking، سوالاتی در باره ی شخص شما پرسیده می شوند. یکی از موضوعات در این قسمت مربوط است به علایق و تفریحات شما. جلسه ی امروز اختصاص دارد به این مبحث: ابتدا ببینید برای سوالات زیر که از آزمونهای واقعی انتخاب شده اند، چه جوابی دارید… […]

گام یکم تایملاین: جلسه دهم

1. Do you work or study? 2. What do you like most about your studies? 3. What kind of job do you prefer after graduation? 4. What is your major? 5. Do you go to the university library very often? همانطور که می دانید بخش اول آزمون آیلتس در مهرات speaking اختصاص دارد به سوالاتی […]

گام یکم تایملاین: جلسه هفتم

در بخش اول آزمون speaking در باره ی شما و زمینه های مختلف زندگی تان سوال پرسیده خواهد شد. یکی از این موارد در باره ی Hometown است. ابتدا ببینید آیا جواب مناسبی برای این سوالها دارید؟   Where do you come from? 2. Where about in Tehran do you live? 3. Can you tell […]