مهر ۶, ۱۴۰۱ ۱۲:۴۰

writing task 1
12

بهروز غفاریان

نگارش آیلتس آکادمیک، Task 1، تفسیر نمودار

زمان مطالعه 30 دقیقه
پخش ویدیو
بخش نگارش آیلتس دو تا قسمت (Task) دارد که برای داوطلبان آکادمیک، قسمت اول مربوط است به تفسیر یک نمودار در زمان حداکثر 20 دقیقه. معرفی مختصری در این ویدیو و در درس زیر خواهیم داشت.

تفسیر یک نمودار

بخش رایتینگ در آزمون آیلتس، دارای دو قسمت  / task می باشد. بخش اول مربوط است به تفسیر یک نمودار، که باید دست کم 150 کلمه بنویسیم و حداکثر زمانی که به این بخش می توانیم اختصاص بدهیم 20 دقیقه است. این نمودار ممکن است به یکی از شکلها ی زیر باشد:

pie chart

line graph

column graph

table

flow chart

cycle / process

کلیات نگارش برای همه ی انواع نمودار یکسان است. و تفاوت فقط در ادبیات / اصطلاحات / و چیدمان جمله هایی است که نگارش می نمایید”

  • پاراگراف مقدمه : حدود 40 کلمه
  • بدنه: شامل دو تا پاراگراف جمعا حدود 100 کلمه
  • پاراگراف جمع بندی که خیلی ضروری نیست و در حدود 30 کلمه
نمونه سوال رایتینگ آیلتس

به این سوال خوب دقت کنید. جدولی داریم نمایانگر نسبت شرکت کنندگان در مدارس مختلف با چهار ردیف (انواع مدرسه) و سه ستون (سالهای 2000 / 2005 / 2009). شما باید با رعایت اصول کلی نگارش گزارش نمودار ، کلیات این جدول را بیابید و با مقایسه ی صحیح آنها را باز گو کنید.

مرحله ی نخست – یافتن نکات اصلی جدول:
• در اکثر مواقع مدرسه ی voluntary… در بین بقیه بیشترین متقاضی را داشته است.
• در سه مدرسه ی اول اقبال دانش آموزان نسبت به ثبت نام با گذشت زمان رو به کاهش گذاشته است.
تنها در مورد مدرسه ی community… رشد متقاضیان در سالهای بعدی قابل توجه و افزایشی بوده است.

1- مقدمه : همانطور که در درسهای قبلی اشاره شد، قرار شد در پاراگراف مقدمه ابتدا تاپیک را به زبان خودمان بازآفرینی کنیم:

The table gives data on the percentage of students attending different secondary schools in three-time profiles 2000, 2005, and 2009…..

سپس یک چشم انداز کلی (overlook / over view) بدهیم:

As can be seen, Voluntary Schools had the greatest share of students in all three years with a declining rate….
While Community Schools were the only type of organization with an increasing registration proportion.

یادتان باشد باید تمام این موارد را در یک پاراگراف واحد و پشت سر هم بنویسید.

2- بدنه : برای بدنه دو تا پاراگراف در نظر میگیریم و چه بسیار عالی است اگر مواردی را که برای (overlook / over view) انتخاب کرده اید را دو قسمت کرده و هر قسمت را برای یک پاراگراف به عنوان تاپیک بنویسید:

پاراگراف نخست – بخش اول چشم انداز :

(TS1) According to the table, The greatest share of students would choose to go to “Voluntary Schools” in all three years. The percentages were 52% , 38%, and 20% for 2000, 2005, and 2009 respectively.(SS1-1)While the figures were as low as 12% for “Specialists” and “Community” schools and 24% for “Grammar schools”. (SS1-2)Except for “Community schools” , All other types experienced a considerable decline in their figures for the years ahead.

پاراگراف دوم – بخش دوم چشم انداز:

(TS2) On the other hand, The only school type that, in all three-time profiles, benefited from an increase in their popularity was “Community schools”. (SS2-1) They started the period with the lowest 12% of the students. Yet in 5 years later they were second most popular school type with 32% after “Voluntary Schools”.(SS2-2) Surprisingly, in 2009 they ranked first among all school types with more than half of all registered students – with 58% .

جمع بندی- تنها جایی که می توانید تفسیر کنید و برای سالهای بعد پیش بینی نمایید:

In general, It seems the “Community Schools” were gaining more and more popularity among students and it can be predicted that this type of education would be on-demand in the years ahead.