مهر ۱۵, ۱۴۰۱ ۰۳:۴۰

12

بهروز غفاریان

پادکست واژگان – کالوکیشن های مبحث Family

پخش ویدیو
برای ارایه ی بهتر در موضوع خانواده، دو تا کار باید انجام دهید: یک تعداد لغت در سطحی که مایلید برای این موضوع بلد باشید: مثلا in-laws یعنی خانواده همسر ، siblings یعنی خواهر یا برادر و یک تعداد ترکیب استاندارد واژگانی بلد باشید تا جمله های شما استاندارد تر بشود: مثلا sibling rivalry یعنی رقابت و چشم و هم چشمی خواهر برادری در این پادکست تعداد قابل توجهی کالوکیشن با موضوع خانواده / family را یاد می گیرید.
پادکست واژگان

Family Collocations

همنشین های واژگانی - خانواده

این مقاله را به اشتراک بگذارید